banshur69 (banshur69) wrote,
banshur69
banshur69

Category:

Символ веры никео-цареградский (381 г.)

Пресвятая Троица это не только уборка могил и кумление подружек. Давайте вспомним, во что веруем.


 1. Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым.

 2. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век; Све́та от Света, Бо́га и́стинна от Бога истинна, рожде́на, несотворе́на, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша.

 3. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы, и вочелове́чшася.

 4. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша и погребе́на.

 5. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием.

 6. И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́.

 7. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́.

 8. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки.

 9. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь.

 10. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в.

 11. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых.

 12. И жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Tags: Актуальное
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your IP address will be recorded 

 • 6 comments